top of page

Strafrecht

Indien u door politie of justitie als verdachte wordt aangemerkt, krijgt u ongewild te maken met het strafrecht. Het is dan zaak om een ervaren en gespecialiseerde strafrechtadvocaat in te schakelen om uw belangen te behartigen. Er moet in een zo vroeg mogelijk stadium worden getracht de vervelende gevolgen van een strafzaak te vermijden of te beperken. Als een rechtzaak onvermijdelijk is – u moet vóórkomen – dan dient te worden gestreden voor uw belangen in de rechtszaal. Janssen Van den Biezenbos Advocaten kan u bijstaan bij verdenking van alle commune delicten (o.a. verkeersrecht, vermogensdelicten, gewelds- en zedendelicten).

bottom of page