top of page

Honorarium

Janssen Van den Biezenbos Advocaten hanteert een uurtarief dat in overleg met u wordt vastgesteld, rekening houdend met onder meer de complexiteit van de zaak en het financiele belang. Indien de zaak zich daarvoor leent kan een vast bedrag worden afgesproken.

Gefinancierde rechtshulp

Wij verlenen rechtsbijstand aan personen op toevoegingsbasis. Indien u op grond van uw inkomens- en vermogenspositie daarvoor in aanmerking komt, betaalt de Raad voor Rechtsbijstand de kosten van de advocaat behoudens een eventuele eenmalige eigen bijdrage.

Gratis kennismaking

Wij hanteren een gratis kennismakings- gesprek. In dit gesprek van maximaal een half uur inventariseert de advocaat het geschil en bepaalt in overleg met u of inschakeling van een advocaat zinvol is. U kunt aldus goed geïnformeerd beslissen of u uw zaak door ons wilt laten behandelen.

bottom of page