top of page

Verbintenissenrecht

Ook ingeval van een geschil met een andere burger of onderneming kan juridische bijstand de doorslag geven bij het bereiken van een optimaal resultaat. Het begint bij een goede en eerlijke beoordeling van de haalbaarheid van uw zaak. Indien mogelijk zal vervolgens worden getracht de kwestie in der minne te schikken, ter vermijding van kostbare gerechtelijke procedures. Wanneer het niet anders kan, schuwt Janssen Van den Biezenbos de gang naar de rechter niet.

bottom of page